E-Mail : sales@mesati.com Call : 089-225-8883 , 061-550-1888
เข้าสู่ระบบ
| สมัครสมาชิก | ส่วนช่วยเหลือ | ชำระเงิน(บัตรเครดิต) | ตรวจสอบสถานะการจัดส่งใบเสร็จ | ติดตามเรา:
http://www.mesati.com/product/product_detail.php?id=9 http://www.mesati.com/product/product_detail.php?id=44 http://www.mesati.com/product/product_detail.php?id=10 http://www.mesati.com/product/product_detail.php?id=10 http://www.mesati.com/product/product_detail.php?id=10
พวงหรีดมีแบรนด์

พวงหรีดเด่น

1,500 บาท

1,400 บาท

2,000 บาท

2,500 บาท

1,500 บาท

2,000 บาท

พวงหรีดเด่น

พวงหรีด-16

พวงหรีด 16

1,000 บาท

พวงหรีด-38

พวงหรีด 38

1,500 บาท

พวงหรีด-37

พวงหรีด 37

1,700 บาท

พวงหรีด-7

พวงหรีด 7

1,000 บาท

พวงหรีด-52

พวงหรีด 52

1,500 บาท

พวงหรีด-45

พวงหรีด 45

5,000 บาท

ประกาศข่าวมรณะกรรม

วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559
17:00

พระราชทานเพลิงศพ

เรือเอกประยูร ทรัพย์มหาศาล

สถานที่:วัดเครือวัลย์ ตำบลวัดอรุณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 
16:00

ประชุมเพลิง

คุณแม่ อรทัย ไกรรศ

สถานที่:วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต ตำบลท่าแร้ง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 
ไม่ระบุ

สวดพระอภิธรรม

คุณแม่ อรุณศรี ศริกิตติกุล

สถานที่:ศาลา 3 วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต ตำบลท่าแร้ง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 
18:30

สวดพระอภิธรรม

นางสาลี ฤทธิญาณ

สถานที่:ศาลา 7 วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต ตำบลท่าแร้ง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 
ไม่ระบุ

สวดพระอภิธรรม

คุณตาประมวล สุวรรณเกิด

สถานที่:ศาลา 6 วัดเสมียนนารี ตำบลลาดยาว จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 
17:00

ณาปนกิจ

นายอำนวย สุนทรวิภาต

สถานที่:วัดเสมียนนารี ตำบลลาดยาว จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 
ไม่ระบุ

สวดพระอภิธรรม

นางสาว ผ่องพรรณ ทวีเศรษฐ์

สถานที่:ศาลา 7 วัดเสมียนนารี ตำบลลาดยาว จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 
ไม่ระบุ

สวดพระอภิธรรม

นายยพรชัย เจียรมงคลวุฒิ

สถานที่:ศาลา 11 วัดเสมียนนารี ตำบลลาดยาว จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 
ไม่ระบุ

สวดพระอภิธรรม

นาย บุญรัตน์ แก้วเพื่อน

สถานที่:ศาลา 5 วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ตำบลบางตลาด จังหวัดนนทบุรี

 
14:00

พระราชทานเพลิงศพ

คุณแม่ ประไพ มงคล

สถานที่:วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ตำบลบางตลาด จังหวัดนนทบุรี

 
ไม่ระบุ

สวดพระอภิธรรม

นางสาว พรม ชูวงศ

สถานที่:ศาลา 2 วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ตำบลบางตลาด จังหวัดนนทบุรี

 
ไม่ระบุ

สวดพระอภิธรรม

แม่ มนเดชเกตุ

สถานที่:ศาลา 11 วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ตำบลบางตลาด จังหวัดนนทบุรี

 
14:00

ประชุมเพลิง

คุณแม่ สุรัชนีย์ สงวนไทร

สถานที่:วัดนวลจันทร์ ตำบลคลองกุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 
ไม่ระบุ

สวดพระอภิธรรม

คุณแม่ ลัดดา สุดสงวน

สถานที่:ศาลา 4 วัดบัวขวัญ ตำบลบางกระสอ จังหวัดนนทบุรี

 
ไม่ระบุ

สวดพระอภิธรรม

นายประสงค์ ศรีสุพัฒ

สถานที่:ศาลา 5 วัดบัวขวัญ ตำบลบางกระสอ จังหวัดนนทบุรี

 
19:00

สวดพระอภิธรรม

นาง สำราญ(เล็ก) เริ่มสอน

สถานที่:ศาลา 4 วัดลาดปลาเค้า ตำบลจรเข้บัว จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 
14:00

ประชุมเพลิง

นางอุษา แผ้วประยูร

สถานที่:เมรุ 2 วัดพระศรีมหาธาตุ ตำบลอนุสาวรีย์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 
16:00

ประชุมเพลิง

นายชัยพิพัฒน์ อุทัยอนุรักษ์

สถานที่:เมรุ 2 วัดพระศรีมหาธาตุ ตำบลอนุสาวรีย์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 
ไม่ระบุ

สวดพระอภิธรรม

ร.ต.อุดม คันธาแก้ว

สถานที่:ศาลา 5 วัดพระศรีมหาธาตุ ตำบลอนุสาวรีย์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 
ไม่ระบุ

สวดพระอภิธรรม

พล.อ.ท.ธีระ เภกะสุต

สถานที่:ศาลา 7 วัดพระศรีมหาธาตุ ตำบลอนุสาวรีย์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 
ไม่ระบุ

สวดพระอภิธรรม

พ.อ.(พ)สุบรรณ

สถานที่:ศาลา 10 วัดพระศรีมหาธาตุ ตำบลอนุสาวรีย์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

สั่งผ่าน Line

line id : mesati.com

Line id : mesati.com

ตะกร้าสินค้า

ไม่มีพวงหรีดในตระกร้าของท่าน

บริการเรือลอยอังคาร ใหม่

ทางด่วนสั่งซื้อพวงหรีด

1.เลือกจังหวัด


2.เลือกวัด

3.เลือกราคาพวงหรีด

ต่ำกว่า 1,000 บาท
1,000 - 1,500 บาท
1,500 - 2,000 บาท
2,000 บาทขึ้นไป

วัน - เวลาสั่งซื้อพวงหรีด

สั่งซื้อพวงหรีด

24 ชม.

จัดส่งเวลา

8.30 - 18.00 น.

วันทำการ

จันทร์ - เสาร์

ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

(วันเสาร์กรุณาติดต่อโดยโทรศัพท์)

MesatiLive ทาง facebook

เลือกจังหวัดที่ต้องการจัดส่งพวงหรีด

  • เว็บในเครือมีสติบนสื่อไทย